Wolne-dziennikarstwo.pl - Kodeks wzorowego współlokatora
wolne dziennikarstwo


Każdy mieszkaniec domu studenckiego pewnie niejednokrotnie miewał problem ze swoim współlokatorem. Wiadomo, że w pokoju rządy obejmuje starszy wiekiem. Jako, że teraz nastała moja kolej, postanowiłem podzielić się kodeksem, który może nie jest spisany jakoś bardzo poprawnie jeśli chodzi o prawo, ale myślę, że wielu może się przydać. Jestem mieszkańcem domu studenckiego Niechcic, a więc będzie on dostosowany do realiów tego właśnie akademika.

KODEKS WZOROWEGO WSPÓŁLOKATORA

Art. 1

Kodeks niniejszy reguluje stosunki między Wynajmującym a Najemcą.

Art. 2

Pokój (numer) jest dobrem wspólnym jego mieszkańców i nie – mieszkańców również.

Art. 3

§ 1. Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić pokój (numer) D.S. Niechcic wraz z dostępem do łazienki oraz kuchni.
§ 2. Możliwe jest również korzystanie z windy, odpowiednio Schindler 630 kg / osób 8 w liczbie dwóch, a także Schindler 1000 kg / osób 13.
§ 3. W razie dużej ilości osób przy windach, a szczególnie obecności tam Wynajmującego, Najemca obowiązany jest skorzystać ze schodów celem nie zabierania ewentualnego miejsca.

Art. 4

§ 1. Najemca obowiązany jest o każdej porze dnia i nocy być pod telefonem w razie potrzeby Wynajmującego.
§ 2. Najemca obowiązany jest być w szczególności pod telefonem w razie zatargu Wynajmującego z portierem akademika (Jurkiem), gdzie przedmiotem sporu jest karta mieszkańca pozostawiona w pokoju.
§ 3. Sytuacja wymieniona w art. 4 § 2 skutkuje bezwzględnym obowiązkiem Najemcy wobec Wynajmującego w postaci dostarczenia karty mieszkańca.

Art. 5

§ 1. Najemca obowiązany jest do bezwzględnego zachowania porządku w pokoju (numer)
§ 2. Najemca w razie wyznaczonego terminu sprzątania modułu (numer) obowiązany jest do bezwzględnego wypełnienia swojego obowiązku.
§ 3. W razie ewidentnej niedyspozycji Wynajmującego, Najemca bezwzględnie obowiązany jest do wypełnienia obowiązku w postaci posprzątania za Wynajmującego.
§ 4. Sytuacja wymieniona w art. 5. § 3 nie skutkuje oddaniem przysługi przez Wynajmującego.

Art. 6

§ 1. Najemca bezwzględnie obowiązany jest do szczególnego zadbania o porządek w pokoju (numer). Przejawem akceptowalnego przez Wynajmującego zadbania jest:
1) czysta podłoga
2) czysty stół, przy którym Wynajmujący oraz jego goście konsumują produkty płynne oraz stałe
3) czyste biurko
4) pościelone łóżko
5) wyniesione śmieci z pokoju i inne przedmioty, które nie powinny się w pokoju znajdować
6) wywietrzony pokój
7) odsłonięta roleta

Art. 7

§ 1. W razie wyznaczonego terminu sprzątania modułu (numer), Najemca obowiązany jest do szczególnego zadbania również o czystość w kuchni i łazience.
§ 2. Przejawem akceptowalnego przez Wynajmującego zadbania o kuchnię jest:
1) bezwzględnie czyściutki blat (to nie jest TVN – gdzie może być u*ebany)
2) czysty zlew
3) czysta podłoga
4) dokładnie wyczyszczone płytki do grzania marki Beko
5) wyniesione śmieci wraz z tymi znajdującymi się poza koszem
§ 3. Przejawem akceptowalnego przez Wynajmującego zadbania o łazienkę jest:
1) bezwzględnie czysta umywalka (oczyszczona z wszelkich zabrudzeń, a szczególnie pozostałości po innych współlokatorach)
2) bezwzględnie czysty prysznic (oczyszczony z wszelkich zabrudzeń, a w szczególności pozostałości po współlokatorach)
3) bezwzględnie czysty sedes ( oczyszczony z wszelkich zabrudzeń, a w szczególnej szczególności pozostałości po współlokatorach)
4) czysta podłoga
5) czyste lustro
6) wyniesienie ewentualnych śmieci oraz przedmiotów, które w łazience znajdować się nie powinny

Art. 8

§ 1. Wynajmujący zezwala na korzystanie z wszelkich urządzeń w pokoju, kuchni oraz łazience.
§ 2. Najemca może korzystać z wszystkich rzeczy, które oczywiście nie należą do Wynajmującego.
§ 3. Możliwe jest skorzystanie z rzeczy Wynajmującego, lecz tylko w razie ewidentnego przyzwolenia.

Art. 9

§ 1. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy wszelkich urządzeń znajdujących się w kuchni.
§ 2. Najemca korzystając z urządzeń zobowiązuje się do ich poszanowania i oczyszczenia po użyciu.
§ 3. Najemca bezwzględnie obowiązany jest do poszanowania urządzeń znajdujących się w posiadaniu Wynajmującego

Art.10

§ 1. Najemca może korzystać z urządzeń znajdujących się w kuchni wraz z ich społeczno – gospodarczym przeznaczeniem.
§ 2. Korzystając z urządzeń Najemca bezwzględnie obowiązany jest nie przeszkadzać Wynajmującemu.
§ 3. Obowiązek wymienione w § 10. Pkt. 2. nie dotyczy pozostałych współlokatorów modułu 807.

Art. 11

§ 1. Najemca może korzystać z urządzeń znajdujących się łazience.
§ 2. Najemca bezwzględnie obowiązany jest do zamykania deski sedesowej.
§ 3. Najemca bezwzględnie obowiązany jest do doprowadzenia powietrza znajdującego się w łazience do stanu akceptowalnego przez społeczeństwo, a szczególnie Wynajmującego.

Art. 12

§ 1. Mieszkańcy pokoju (numer) zobowiązują się do poszanowania swojej prywatności. Bezwzględnie zobowiązują się również do przestrzegania norm społecznych, obyczajowych i kulturowych.
§ 2. Wynajmujący zobowiązuje się do poszanowania prywatności i zapewnienia spokoju Najemcy.
§ 3. Najemca bezwzględnie obowiązany jest do poszanowania prywatności i zapewnienia spokoju Wynajmującego.
§ 4. Najemca bezwzględnie obowiązany jest do użytkowania pokoju w sposób, który nie zakłóca użytkowaniu Wynajmującemu.

Art. 13

§ 1. Najemca bezwzględnie obowiązany jest nie zakłócać ciszy Wynajmującemu.
§ 2. Najemca chcąc posłuchać muzyki lub obejrzeć film wykorzystuje w tym celu słuchawki podłączone do urządzenia.
§ 3. Wynajmujący zezwala na słuchanie muzyki bez użycia słuchawek tylko w wypadku (lista wykonawców).
§ 4. Wynajmujący zezwala na oglądanie (lista filmów).
§ 5. Kategorycznie zabrania się słuchania muzyki bez użycia słuchawek, która ewidentnie nie podoba się Wynajmującemu.
§ 6. Wynajmujący bezwzględnie nie podlega wymienionym zasadom.

Art. 14

Najemca obowiązany jest po przybyciu do pokoju włożyć klucz od wewnętrznej strony pokoju.

Art. 15

§ 1. Najemca bezwzględnie obowiązany jest nie sprowadzać do pokoju (numer pokoju) kobiet niewiadomego pochodzenia.
§ 2. Najemca może sprowadzać do pokoju kobiety, które w jego osobistych relacjach mieszczą się w definicji przynajmniej znajomej.
§ 3. Kategorycznie zabrania się sprowadzania kobiet pobierających za swoje usługi pieniądze.

Art.16

§ 1. Najemca w pokoju (numer) może przyjmować w swoich gości.
§ 2. Przyjmując gości Najemca bezwzględnie obowiązany jest nie przeszkadzać Wynajmującemu.
§ 3. Goście Najemcy obowiązani są do przestrzegania norm społecznych, obyczajowych i kulturowych.

Art. 17

§ 1. Pokój (numer) jest miejscem spotkań, nauki oraz imprez.
§ 2. Wynajmujący organizując imprezę przewidującą większą ilość osób obowiązuje się poinformować o tym Najemcę.
§ 3. Najemca organizując jakąkolwiek imprezę, bezwzględnie obowiązany jest do poinformowania o danym przedsięwzięciu i uzyskania zgody Wynajmującego.

Art. 18

Organizując imprezę Wynajmujący i Najemca bezwzględnie obowiązani są posprzątać pokój (numer) oraz ewentualnie moduł.

Art. 19

§ 1. Najemca obowiązany jest do informowania Wynajmującego o godzinach powrotu do pokoju.
§ 2. Szczególnie obowiązany jest do udzielenia informacji na temat powrotu, jeśli przewiduje, że będą to godziny późne i bardzo późne.
§ 3. W sytuacji, kiedy Najemca poinformuje Wynajmującego o godzinie powrotu, a ta ulegnie zmianie bezwzględnie obowiązany jest do sprostowania informacji w taki sposób, aby Wynajmujący przyjął to do wiadomości.
§ 4. Środkami przekazu oczekiwanymi w razie sytuacji wymienionej w art. 19 § 3 jest rozmowa telefoniczna bądź wiadomość tekstowa.

Art. 20

W pokoju (numer) nie zabrania się spożywania alkoholu.

Art. 21

§ 1. Wszelakie skargi, zażalenia składane są najpierw Wynajmującemu.
§ 2. Złożenie skargi, zażalenia innemu organowi skutkuje odebraniem wszelkich praw wymienionych w tym kodeksie.
§ 3. Każda złośliwość Najemcy względem Wynajmującego również skutkuje odebraniem wszelkich praw wymienionych w tym kodeksie.
§ 4. Sytuacja wymieniona w art. 21 § 2 i 3 nie skutkuje utratą obowiązków.

Art. 22

§ 1. Wynajmujący w trakcie wspólnego pomieszkiwania może wyznaczać nowe prawa i obowiązki względem Najemcy.
§ 2. Nowe prawa i obowiązki wchodzą w życie z chwilą wypowiedzenia ich przez Wynajmującego.
§ 3. Do wejścia w życie nowych praw i obowiązków nie wymaga się zgody Najemcy.

Art. 23

§ 1. Ustawa niniejsza wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez Wynajmującego i Najemcę.
§ 2. Podpisujący ustawę zobowiązują się do jej bezwzględnego przestrzegania.

 

 

Wyświetlenia: 1946
Proponowane artykuły