Wolne-dziennikarstwo.pl - Jaki jest problem z PRZEDŁUŻANIEM SESJI na wydziale Prawa i Administracji?
wolne dziennikarstwo


Wprawdzie sesja oficjalnie zakończyła się 4 marca 2013, ale w tym semestrze przysporzyła sporego zamieszania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Głównym hasłem, które można było usłyszeć to brak możliwości jej przedłużenia. Od tego momentu rozpoczęła się burza słowna i wylew pretensji. A komu się oberwało? Władzom uniwersytetu i wydziału, Samorządowi Studenckiemu oraz Radzie Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji.

 

1.Początek

Wszystko zaczęło się od komunikatu dodanego 28 stycznia 2013 roku na stronie WPiA:

Uwaga studenci!
Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego niezaliczenie semestru w określonym terminie pociąga za sobą konsekwencje zawarte w § 12.1.
Regulamin nie przewiduje tzw. przedłużenia sesji.
Ostatnim dniem składania indeksów w dziekanacie oraz podań o wpis warunkowy jest dzień 4 marca br.

 Podobny komunikat można było zaobserwować na drzwiach dziekanatu:

Górna ramka - Jeżeli nie zaliczyłeś jednego lub dwóch przedmiotów, uzupełnij kartę i indeks o ocenę niedostateczną i dołącz wypełniony druk podania o wpis warunkowy na kolejny semestr.

Dolna Ramka - Pamiętaj, że na oddanie indeksu masz czas do 5.03.2013 r.

 

2.Studenci

Zarówno komunikat jak i sama kartka wzbudziły burzę wśród studentów. Postanowiłem zatem zapytać ich o zdania, co sądzą, co słyszeli na temat przedłużania sesji na WPiA.

 

Kinga - Jeśli chodzi o przedłużanie sesji to ponoć znieśli to ze względu na brak pieniędzy. Ogólnie coś takiego nie było nigdy zapisane w regulaminie tylko ponoć istniało jako zwyczaj. Może przedłużyć sesji nie można, ale można składać prawdopodobnie podanie o ,, przeniesienie terminu oddania indeksu". Zrobił się wokół tego bardzo duży szum, bo to na kilku kierunkach na naszej uczelni jest tylko. Studenci bardzo się burzą. 

Tomasz - szczerze, to nie wiele wiem w tym temacie, tylko tyle w sumie, że słyszałem, że od teraz nie można pisać podań o przedłużenie.

Asia – podobno ma być więcej problemów z tym. Jakoś nigdy mnie to nie dotyczyło, wiec nawet głębiej nie szukałam.

Krystian - co wiem? słyszałem, że nie można z tego korzystać, bo usunęli to z regulaminu. Nie wiem czyja to inicjatywa, nie zagłębiałem się w ten temat, bo bynajmniej w tej sesji moja sytuacja nie była na tyle napięta, żebym musiał myśleć o przedłużaniu. W każdym razie słyszałem opinie jakieś, że można przedłużyć sobie tą sesję, jeśli to wykładowca się nie wyrabia ze sprawdzaniem, terminami itp. Nie wiem czy to dobrze czy źle, że usunęli taką możliwość, z punktu widzenia studenckiego to źle, zawsze lepiej mieć taką alternatywę, z punktu widzenia wzrostu wymagań stawianych studentom przez uczelnie to chyba dobrze. Być może przekłada się to na liczbę warunków, zatem i na pieniądze dla wydziału.

 

Dłuższa rozmowa nawiązała się z Patrykiem, oto ona:

 

Patryk - instytucja przedłużenia sesji w nowym wydaniu ma swoje wady i zalety. Z jednej strony zmusi ona często zwlekających ze sprawdzaniem egzaminów wykładowców do szybszej pracy innymi słowy określa ścisły termin zakończenia sesji od którego nie ma wyjątku. Z całą pewnością również usprawni administrację. Z drugiej strony przedłużenie sesji było swoistym wyjściem bezpieczeństwa dla studentów, którym sesja nie poszła zgodnie z planem i szansą zaoszczędzenia 250 zł. Czy zerwanie z przedłużeniem sprawdzi się - dowiemy się zapewne za kilka semestrów. Jak nie zostanie zmieniona formuła i studenci się do niej przyzwyczają to jest szansa, że będzie to lepiej funkcjonowało aniżeli przedłużenie sesji w standardowym dla nas wydaniu.

Mateusz - możesz powiedzieć coś o tym dlaczego teraz nie ma standardowego przedłużania sesji? Czy może słyszałeś, kto jest za to odpowiedzialny?

Patryk - został określony ścisły termin, władze podeszły do tego bardzo administracyjnie. Standardowe przedłużenie sesji pozwalało na dowolność. A teraz takiej dowolności nie ma. Myślę, że właśnie to jest sedno - usprawnienie administracji. A jeśli chodzi o odpowiedzialność zupełnie niepotwierdzone plotki, że Samorząd Studencki

Mateusz - no dobra, ale dlaczego Samorząd Studencki miałby iść na przekór studentom, w których interesie instytucja przedłużania sesji istnieje? Przecież Samorząd Studencki jest od tego, żeby jak najbardziej pomóc studentom.

Patryk - nie chcę tworzyć teorii spiskowych i nie odpowiem na to pytanie, nie mam odpowiedniej wiedzy na ten temat.

Z wypowiedzi studentów można wnioskować, że jest wiele informacji i wiele hipotez. Wszystkie opinie idą raczej w kierunku, że jest to coś złego, coś, co winno być zmienione. Postanowiłem spotkać się z każdą stroną i spytać, co jest na rzeczy i jak to wygląda z jej punktu widzenia.

3. Prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr Przemysław Malinowski

Dr Przemysł Malinowski był nastawiony bardzo pozytywnie na przedstawienie mi sytuacji, a z jego słów jednoznacznie wynikało, że nie ma najmniejszego zamiaru kłaść studentom przysłowiowych kłód pod nogi. Tłumaczył mi, że zdaje sobie sprawę, że studia na WPiA wiążą się z przyswojeniem sporej ilości materiału i różnie to bywa.

Prodziekan tłumaczył, że w wypadku i tylko w przypadku egzaminów stosuje paragraf 8 punkt 9c Regulaminu Studiów – W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek studenta złożony do końca sesji poprawkowej, dziekan podejmuje decyzję o przywróceniu prawa do egzaminu. Egzamin musi się odbyć nie później niż dwa tygodnie po podjęciu decyzji. Dalej Prodziekan gwarantował, że termin 4 marca nie jest terminem, po którym student od razu zostaje wyrzucony z uczelni bądź wiązany jest z jakimiś innymi niekorzystnymi konsekwencjami. Rzecz polega na tym, aby w przypadku problemu udać się na rozmowę i ustalić, co dalej zrobić. Powiedział mi również, że w tej sesji nie przysporzyło to jakiś większych problemów i wszystko dobrze wyszło. Jako przykład dr Malinowski przytoczył obecność niektórych wykładowców raz na jakiś określony czas na wydziale, a co za tym idzie niemożność udzielenie wpisu. Takie wypadki są naturalnym stanem rzeczy i oczywistym jest, że podchodzić do nich należy z rozsądkiem i obiektywną oceną.

Prodziekan zapewniał mnie, że będzie złożony projekt zmiany, który wprowadzi formalny zapis o tzw. przedłużeniu sesji. Dr Malinowski utwierdzał mnie, że z jego punktu widzenia jest to bardzo praktyczne wyjście dla wydziału, na którym studiuje naprawdę spora rzesza studentów jak również to, że sam optuje za takim rozwiązaniem.

4.Przewodniczący Rady Studenckiej WPiA – Jakub Stonio

Przez prodziekana Malinowskiego zostałem skierowany do Jakuba Stonio w związku z szczegółami zmiany paragrafu 11 Regulaminu Studiów.Zapytałem zatem Jakuba o to, w jakiej formie będzie nowy zapis i czy będzie przewidywał jakieś wymogi formalne. Oto odpowiedź:

Zapis będzie sformułowany w sposób ogólny i szeroki, mianowicie będzie to coś w stylu: ,,w przypadku nie wypełnienia wszelkich warunków zaliczania semestru (to nam otwiera furtkę na: brak wpisu, brak zaliczenia, a co za tym idzie wypadki szczególne będące powodem nieuzyskania wpisu/zaliczenia nie są istotne) dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu złożenia karty i indeksu do dziekanatu w terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie. Decyzja podejmowana jest na wniosek studenta.


Jakub przekonywał mnie, że: 


Dla mnie najważniejsze jest to, ze studenci nie są pokrzywdzeni, a my chcemy formalnego zapisu, bo fakt jest taki - nie ma go.

 


Pytałem również o to skąd się wzięło to całe zamieszanie – na co Kuba jednoznacznie odpowiedział:

,,Afera'' wyszła dlatego, że pojawiło się to info (komunikat i kartka na drzwiach dziekanatu) i studenci zaczęli panikować, że nic nie da się zrobić.

 

5. Przewodniczący Samorządu Studenckiego UO – Krzysztof Ciecióra

Postanowiłem również porozmawiać z Krzysztofem, ponieważ Samorząd Studencki, któremu przewodniczy, również był niejako osądzany jako winny w całej aferze.

Rzecz w tym, że na uwadze mamy artykuł 11 Regulaminu Studiów UO, który brzmi tak:

§ 11

1. Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie wypełnionej karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu natychmiast po wypełnieniu wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie semestru lub roku studiów, nie później niż w dniu wyznaczonym przez dziekana jako termin ostateczny.

2. Student, który nie wypełnił wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie semestru lub roku studiów, musi również do dnia wyznaczonego przez dziekana jako ostateczny termin składania indeksów zgłosić się u dziekana celem ustalenia swojego statusu.

 

Przewodniczący SSUO mówił:

W naszej opinii paragraf 11 umożliwia indywidualne przesunięcie terminu składania indeksów i kart zaliczeniowych studentom.

Jednakże, jak w tym roku można było zauważyć, nie było tzw. przedłużania sesji z automatu jak to bywało w latach poprzednich. Zatem przygotowywany jest, konwencjonalnie mówiąc, „łopatologiczny” zapis, który w jasny sposób będzie wszystko formułował, o czym było wyżej.

Krzysztof zapewniał mnie, że: 

Samorząd jest za jednoznacznym uregulowaniem tej sprawy w regulaminie. Dodał również, że do następnej sesji jeśli wszystko przejdzie, zapis będzie już obowiązywał. 

A jaką drogę musi przebyć, oto odpowiedź Przewodniczącego: 

Propozycje zmian idą pod obrady Senackiej Komisji ds. kształcenia, później zatwierdza je Senat, Parlament Studentów również musi przyjąć zmiany.6.Koniec

Podsumowując całą sytuację należy zacząć od tego, że z wielkiej chmury mały deszcz. Tak uważam po rozmowie z Prodziekanem Malinowskim oraz kolejno Przewodniczącymi Rady Studenckiej WPiA i Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
Z żadną z tych osób nie miałem najmniejszego problemu odnośnie uzyskania informacji, a z uzyskanych informacji wynika jednoznacznie:

1) Dziekan Malinowski na podstawie obecnego zapisu idzie jak najbardziej na rękę studentom i mimo wszystko stara się zaradzić ich sytuacji w jak najbardziej korzystny sposób
2) Przygotowywany jest „łopatologiczny” zapis, który będzie formułował wszystko jasno i klarownie celem umożliwienie studentom zdania egzaminów bądź zaliczeń w późniejszych terminach
3) Rada Studencka WPiA wraz z Samorządem Studenckim UO postarali się w związku z zmianą zapisu, a co za tym idzie wbrew niektórym głosom działają na rzecz i korzyść studentów

Dobrym zwieńczeniem stanu rzeczy jest komunikat dodany 11 marca 2013 roku na stronie wydziału WPiA:


Studenci którzy otrzymali zgodę od Dziekana Malinowskiego na przedłużenie sesji w związku z egzaminem u prof. Z. Kwiatkowskiego proszeni są o stawienie się na egzaminie 18.03. o godz. 11:30 w sali 4.31.

 

Wyświetlenia: 6777
Proponowane artykuły