Wolne-dziennikarstwo.pl - Zapisy na kursy zmienne - nowe regulacje
wolne dziennikarstwo


W środę, 15 maja, od godz. 12.00, rozpoczną się zapisy na ogólnouczelniane kursy zmienne, które obowiązywać będą od nowego roku akademickiego. Zapisują się na nie studenci pierwszych lat studiów magisterskich i licencjackich. W negocjacjach z władzami udało się uzyskać mały sukces. Przedstawiciele Rady Studenckiej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego udanie wypracowali kompromis, według którego odbędą się nowe zapisy. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. Marek Masnyk, na Komisji Senackiej ds. Kształcenia, pozytywnie zaopiniował wnioski studentów.

 

Według tych postanowień:

- zapisy odbędą się za pomocą systemu USOS,

- studenci mogą wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany oferowany przez jednostkę inną niż ich instytut kierunkowy – np. studenci psychologii mogą wybierać wszystkie oferty oprócz tych zaproponowanych przez Instytut Psychologii,

- zostaną wydzielone bloki godzinowe, podczas których będą odbywać się tylko i wyłącznie KZ-ki,

- ostateczna oferta kursów ogólnouczelnianych zostanie przedstawiona po pierwszych zapisach – wtedy nastąpi weryfikacja i ponowne zapisy, zgodnie z ilością studentów zobligowanych do zapisu.

 

Kordian Gawlik, przewodniczący Rady Studenckiej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, podkreśla, że ważne jest sprawdzenie liczby godzin określonych w siatce studiów dla tych właśnie przedmiotów. „W zależności od kierunku studiów mamy do wybory przedmioty z zakresu 15 lub 30 godzin. By nie było żadnych nieporozumień, warto najpierw sprawdzić swoją  siatkę studiów i odpowiednio do tego dobrać interesujący nas kurs ogólnouczelniany. Kiedy w siatce mamy określone 30 godzin dla zaliczenia takiego kursu, z listy dostępnych przedmiotów wybieramy tylko te, które również mają 30 godzin”.

Wszelkie zapytania można kierować na adres koordynatorów kierunkowych na danych Instytutach lub do przedstawicieli Wydziałowych Rad Studenckich.

Szczegółowe informacje na http://uni.opole.pl/inf.php?id=1311&lang=pl

Wyświetlenia: 1896
Proponowane artykuły
obrazek

Opole

Redakcja

9.12.2012

Zaproszenie na panel dyskusyjny

Redakcja

Czy w XXI wieku, na kilka dni przed końcem świata kogoś może interesować tak zapomnianym kawał wiek Europy, jakim jest teren Jugosławii i Macedonii?Otóż okazuje się, że tak, tym bardz