Wolne-dziennikarstwo.pl - [SAMORZĄD UO] Szkolenia, Opłaty, Stypendia, Wydłużanie Sesji - Ostatnia kadencja SSUO - Zobacz jakie wprowadzają zmiany
wolne dziennikarstwoPrzewodniczący Samorządu na pytanie o plany na najbliższy, ostatni już, rok w jego kadencji zaznaczył, że będzie to rok, w którym Samorząd skupi się na podomykaniu wszystkich zeszłorocznych projektów i skoncentruje na działaniach typowo samorządowych. Głównym punktem są szkolenia pierwszorocznych studentów oraz samorządowców. Nie zabraknie również większej uwagi, która zostanie poświęcona bieżącym problemom studentów UO.  

"Wreszcie nie musimy skupiać się na tych wszystkich kwestiach technicznych; po trzech latach w końcu udało się nam pozyskać biuro, dzięki któremu możemy sprawnie pracować; udało nam się pozyskać sporo sprzętu, który ułatwia i uatrakcyjnia nasze działania. Jest to ogromnym plusem i tego dotychczas w samorządzie studenckim ciągle brakowało.” - mówi Krzysztof Ciecióra, przewodniczący SSUO.


źródło: fb/SamorzadUO


Samorząd (się) szkoli


Pierwszym planowanym punktem SSUO są szkolenia dla pierwszorocznych studentów. Jest to cykl spotkań, które mają konkretnie wdrożyć ich w funkcjonowanie uczelni. Jak zaznacza przewodniczący, nie mają to być szkolenia uczące tego, jak wypożyczyć książkę w bibliotece, ale ma zapoznać z zasadami obowiązującymi w dziekanatach, w kontaktach z profesorami lub z władzami w celu oswojenia się z realiami uczelni.
 

Drugi plan szkoleniowy odnosi się do samorządowców. Takie szkolenie odbyło się już w ubiegłym roku. W tym roku jest plan, by dodatkowo w spotkanie to zaangażować studentów z Parlamentu Studentów RP.

 

źródło: fb/SamorzadUO

"Będziemy pytać Was o zdanie"

W planach Samorządu jest również rozszerzenie działania ankiet wśród studentów, które dotyczą jakości kształcenia i oczekiwań, jakie studenci mają w stosunku do uczelni oraz jakości obsługi w dziekanatach. Samorząd chce również mocniej skupić się na propagowaniu znajomości regulaminu studiów, by wykluczyć ewentualne niejasności, które nasilają się szczególnie w trakcie sesji.

 

Zmiany w stypendiach

Ze względu na nadużycia i spekulacje podczas przyznawania ubiegłorocznych stypendiów Samorząd wprowadził także zmiany w tegorocznych kryteriach stypendialnych. Dzięki rozszerzeniu punktacji za dodatkową działalność naukową studenci mogą wpisywać np. udział w sympozjach naukowych, prowadzenie warsztatów związanych z daną dziedziną nauki, prowadzenie badań i symulacji. Ze względu na kontrowersje, które dotyczą sportowców, punkty zostały tak wyważone, że to głównie osiągnięcia naukowe będą miały znaczenie. Od przyszłego roku planowane jest również wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji stypendystów.

 

>>>Czytaj również: KOMU NALEŻY SIĘ STYPENDIUM - zeszłoroczne problemy z przyznawaniem wynagrodzeń za osiągnięcia<<<

 

Zmiany w sposobie przedłużania sesji

Duże zmiany poczyniono w kwestii regulaminu studiów. Na wniosek Samorządu wprowadzono m.in. zapis, którego efektem będzie możliwość wielodniowego przedłużenia sesji. Są to zmiany wprowadzone m.in. po zeszłorocznym niezadowoleniu studentów wydziału Prawa i Administracji UO, którzy mieli problemy z decyzją dziekana odnośnie przedłużania sesji. PISALIŚMY O TYM TUTAJ. Rzecz jasna, ostateczną osobą decyzyjną nadal pozostaje dziekan, jednak treść zapisu wskazuje na to, by ten przychylił się do prośby studenta.


>>>Czytaj również: Jaki jest problem z PRZEDŁUŻANIEM SESJI na wydziale Prawa i Administracji - Zła wola dziekana, czy zaniedbanie studentów<<<Nie zaliczyłeś przedmiotu? Nie ma pośpiechu!

Zmiany nastąpiły również w kwestii zaliczeń przedmiotu. Osoby, którym nie udało się uzyskać zaliczenia, będą mogły zdać ten przedmiot w kolejnych latach, jeśli tylko będzie mieściło się to w wyznaczonej granicy punktów ECTS.


źródło: fb/SamorzadUOIndywidualne podejście do przyznawania IOS'a

Nowością jest też indywidualne podejście do IOS, czyli indywidualnej organizacji studiów. Jak mówi sam przewodniczący: "jest to krok milowy, jeśli chodzi o ułatwienie studentom zaliczenia w ramach IOS'a". Studenci, którzy coraz częściej podejmują pracę w trakcie studiów, będą mogli po indywidualnych ustaleniach z danym wykładowcą zaliczyć przedmiot na innych warunkach. Decyzję w tej kwestii ma podejmować dany wykładowca.

 

NOWOŚĆ: Zaliczenie EKSTERNISTYCZNE

Jest również możliwość EKSTERNISTYCZNEGO zaliczenia przedmiotu. Studenci będą mogli wybrać sobie jeden przedmiot, który koliduje im z zajęciami lub pracą, i po konsultacji z wykładowcą zaliczyć go na innych warunkach - bez potrzeby korzystania z pełnej opcji IOS.


Piątka na dyplomie bez potrzeby pełnej średniej


Wg Samorządu jednym z sukcesów jest również zmniejszenie progu średniej, który potrzebny jest do uzyskania oceny bardzo dobrej na dyplomie. W latach ubiegłych, by uzyskać ocenę bardzo dobrą na dyplomie, trzeba było zdobyć średnią powyżej 4,75, a teraz ten próg zaczyna się od 4,5.


źródło: fb/SamorzadUO


Studia nie w pełni darmowe

Jedną ze zmian w regulaminie studiów są również umowy ze studentami pierwszych lat licencjatu oraz studiów magisterskich. Umowy te znacząco zmieniają ideę bezpłatnych studiów. Po wprowadzeniu przez Ministerstwo zmian zmieniły się również ustalenia, które odnoszą się do studentów stacjonarnych, studiujących tylko na jednym kierunku. Wcześniej znane były opłaty w wypadku studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie, teraz opłaty obowiązują również studentów pojedynczych kierunków. Opłaty to m.in. do 700 zł za powtarzanie roku czy 114 zł za 1 punkt ECTS poza przysługującym limitem.


>>>Umowa, która zobowiązuje do opłat dostępna tutaj<<<


Nie obejmuje to oczywiście studentów, którzy są w trakcie studiowania, ponieważ prawo nie działa wstecz. Z czego to wynika?


Krzysztof Ciecióra - przewodniczący SSUO

 

Jest to również pewnego rodzaju zabezpieczenie dla studentów:

 

Krzysztof Ciecióra - przewodniczący SSUO

 

 

Mniej kultury i imprez - więcej czasu dla studentów

Krzysztof Ciecióra zaznacza, że SSUO nie będzie już tak mocno skupiać się na kulturze czy imprezach przez nich organizowanych. "Dzięki doświadczeniu wykształciliśmy dobre schematy działania, które powodują, że nie musimy wkładać tyle pracy i energii w organizację takich imprez, jak na przykład Zimowa Giełda Piosenki" - dodaje.

Ciecióra podkreśla także, że dzięki doświadczeniu zdobytemu w ostatnich latach Samorząd będzie mógł przeznaczyć więcej czasu na kwestie typowo samorządowe, czyli problemy, z którymi studenci borykają się na co dzień.

 

 

 

Więcej opinii w temacie Uniwersytetu Opolskiego znajdziesz na profilu Twitterowym autora: 


Wyświetlenia: 3626
Proponowane artykuły