Wolne-dziennikarstwo.pl - 'Stypendium Sportowe? Tak, pod warunkiem, że jesteś w AZS' - co oznaczają nowe kryteria
wolne dziennikarstwo


Kilka dni temu Samorząd Studencki opublikował szczegółowe informacje odnośnie kryteriów przyznawania stypendiów rektora. Od razu wśród studentów pojawiło się kilka sugestii, kontrowersji i pytań.

Zarządzenie Rektora - źródło uni.opole.pl

Jedną z sugestii było to, że stypendium sportowe ogranicza (poza Mistrzostwami Olimpijskimi lub MP) możliwość ubiegania się o stypendium sportowe jedynie do osób zrzeszonych w AZS UO. Osoby, które wyjeżdżają niezależnie mogłyby tracić na takich ustaleniach i nie mogłyby ubiegać się o punkty stypendialne za wyniki sportowe.

Prezes AZS UO Ewelina Wróbel zapytana o studentów UO, którzy osiągają wyniki sportowe na arenie innej niż rywalizacja akademicka odpowiada krótko:

Posiadam wiadomości o Judokach, którzy mają na swoim koncie sukcesy ogólnopolskie. Podczas AMP (Akademickich Mistrzostw Polski - przyp. red.), zgłosiła się jedna osoba, ale zrobiła o po terminie. Mamy nadzieję, że w tym roku stypendium skłoni ich, żeby trochę pomogli w promocji UO, środowiska akademickiego i zdobyli medal zarówno dla siebie jak i uczelni. Jest to zatem pewna zachęta dla sportowców, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności z ramienia AZS.

Wiąże się to również z pewnymi przywilejami, jak opłacone wyjazdy jeśli trener zadecyduje, że drużyna, bądź jedna osoba rokuje dobrym wynikiem. Osoby, które dotychczas próbowały niezależnie od uczelni osiągać sukcesy sportowe będą mogły dzięki opiece AZSu reprezentować uczelnie na różnego rodzaju wyjazdach zdobywając tym samym punkty do stypendium jak i klasyfikacji generalnej szkół wyższych.

Pojawiły się również głosy pt. "A co z Tańcem? Na zawody z AZSu nie pojadę bo takowych nie ma". Szybko możemy uciąć te spekulacje. Taniec od lat jest traktowany jako dziedzina artystyczna, a ta w ramach stypendium uznaje punkty za zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursie, przeglądzie i festiwalu (o zasięgu od międzynarodowego do środowiskowego), oraz za publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych (o zasięgu od międzynarodowego do środowiskowego).

źródło: natablicy.pl

Jak we wszystkich kategoriach ubiegania się o stypendium rektora ważne jest wskazanie reprezentowania poprzez swoje działania Uniwersytetu Opolskiego. Co jest uzasadnione nazwą „Stypendium Rektora”. Osoby które studiują, lecz ich zdolności wykraczają poza progi akademickie mogą od tego roku ubiegać się o stypendium Prezydenta Opola.

Jak podkreśla Krzysztof Ciecióra:

Chcąc wyeliminować wszelkie wątpliwości, konsultowaliśmy sprawę z AZSem, który był z kolei w kontakcie ze Studium Wychowania Fizycznego UO. Chcę podkreślić, że stypendia rektorskie w głównej mierze opierają się na uzyskanej średniej, tak samo, jak było przed reformą. Tylko na wniosek SSUO wprowadzono dodatkowe kryteria, które uwzględniają działalność naukową, sportową, bądź artystyczną i są tylko uzupełnieniem całości. 

Przypominamy, że w tym roku zmieniły się zasady przyznawania stypendiów rektora. Szczególne zmiany można zauważyć w wypadku kryteriów sportowych oraz artystycznych.


>>>Czytaj więcej: "Ze względu na dużą frywolność (...) część sportową zmieniliśmy znacznie, a część artystyczną BARDZO znacznie" - Nowe kryteria otrzymywania stypendiów<<<


Kryteria opisowe znajdziecie >>>Tutaj<<<

Kryteria szczegółowe >>>Tutaj<<<

Zarządzenia Rektora i regulamin >>>Tutaj<<<

Pozstałe informacje znajdziesz na stronie Samorządu Studenckiego UO.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 9,5 % studentów każdego kierunku studiów bez podziału na lata, oraz ich tryb (stacjonarny, niestacjonarny, wieczorowy) oraz z podziałem na stopnie studiów. Wnioski o stypendia można składać jedynie do 15 października.

 

 

 

 

Więcej opinii w temacie Uniwersytetu Opolskiego znajdziesz na profilu Twitterowym autora:


Wyświetlenia: 2795
Proponowane artykuły