Wolne-dziennikarstwo.pl - [Stypendium Prezydenta] Jędrysiak: 'Dowiedzieliśmy się, że możliwość korekcji będzie dopiero od przyszłych naborów. Nie mogliśmy zgodzić się z taką koleją rzeczy ' [Rozmowa]
wolne dziennikarstwo

Krzysztof Jędrysiak - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Studentów i Doktorantów, student Psychologii na UO


Michał Kosel: Co było przyczyną błędu w kryteriach stypendium Prezydenta Miasta?

Krzysztof Jędrysiak: Już we wrześniu, gdy tylko ogłoszono kryteria i regulamin Stypendium Prezydenta Miasta Opola z racji pełnienia funkcji Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Studentów i Doktorantów zgłaszałem Wydziałowi Gospodarki i Innowacji błąd, który się w nich znalazł. Błąd dotyczył pominięcia Studentów kierunków jednolitych magisterskich (takich jak prawo, psychologia i teologia) w kryteriach formalnych do ubiegania się o to Stypendium.

 

MK: Jaka była reakcja władz miasta po zgłoszeniu problemu? Byli otwarci na zmiany?

KJ: Niestety - pomimo zgłoszenia tego błędu i późniejszego spotkania z władzami miasta (między innymi w tym temacie) - dowiedzieliśmy się, że możliwość korekcji będzie dopiero od przyszłych naborów. Nie mogliśmy zgodzić się z taką koleją rzeczy i postanowiliśmy interweniować. Na początek osobno - Wojewódzka Rada, Samorząd Studencki UO, Rada Studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz studenci indywidualnie. Gdy to nie przyniosło skutku, połączyliśmy siły i wspólnie złożyliśmy wniosek o usunięcie naruszenia prawa.

Działając w imieniu studentów studiów jednolitych magisterskich Uniwersytetu Opolskiego, mając na uwadze zasady prawa złożyliśmy oficjalne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

fot. opole.pl


MK: Z jakim efektem?

KJ: Wczoraj Rada Miasta Opola przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami.

Do osób, które w myśl kryteriów będą mogły ubiegać się o Stypendium Prezydenta Miasta Opola, dołączyli pominięci we wcześniejszym pilotażowym wydaniu studenci studiów jednolitych magisterskich.

 

MK: Co przesądziło o sukcesie?

KJ: Wydaje mi się, że determinacja. Prawo cały czas było po naszej stronie i nie mogliśmy pozwolić sobie na pozostawienie tej sprawy na kolejne nabory. To by było krzywdzące i dyskryminujące część studentów.

 

MK: Jak wyglądają na dzień dzisiejszy wszystkie kwestie formalne z tym związane, do kiedy studenci będą mogli składać ponowne wnioski?

KJ: Tutaj nie mam informacji oficjalnych i potwierdzonych. Prawdopodobnie do końca grudnia br zostanie ogłoszony konkurs w myśl zasad obowiązujących wcześniej (z założeniem działalności w roku akademickim 2012/13), a do połowy stycznia będzie można składać kompletne wnioski. Pozostaje śledzić informacje pojawiające się na stronie Miasta Opola. Jak tylko będziemy coś wiedzieć w tym temacie, poinformujemy o tym Studentów.

Dostałem też zapewnienie, że zostaną wprowadzone zmiany na stronie w celu bardziej przejrzystej wizualizacji i dodane odpowiednie wzory. Prawdopodobnie też zostanie trochę ułatwiona procedura potwierdzeń działalności, ale to już w pełni leży po stronie osób zajmujących się stypendium w Urzędzie Miasta.

 

MK: Czy to koniec Waszych działań? Problem został rozwiązany?

KJ: Nie jest to też koniec naszych postulatów. Choć brakło już na to czasu w naborze, który niedługo się odbędzie, będziemy jeszcze wnioskować o zmiany w zakresie wieku umożliwiającego ubieganie się o stypendium – z 25 do 26 roku życia. Podkreślamy, że wiek 26 lat jest jakby wyznacznikiem studiowania, co widać np. w przypadku legitymacji studenckich (zniżki), czy możliwości wzięcia zgodnie z Ustawą urlopu od zajęć.

 

Nie byłeś sam na placu boju, prawda? 

Oczywiście nieoceniona była pomoc Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji oraz władz tego wydziału, które wsparły nas merytorycznie i praktycznie, podejmując stosowną uchwałę.

Chciałbym również złożyć podziękowania dla Rady Studenckiego WPiA oraz Władz WPiA. Tutaj były połączone siły.

 Więcej opinii w temacie Uniwersytetu Opolskiego znajdziesz na profilu Twitterowym autora:


Wyświetlenia: 2378
Proponowane artykuły