Wolne-dziennikarstwo.pl - Rozmowa z Mateuszem Szczypą - przewodniczącym Koła Naukowego Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej
wolne dziennikarstwo


Od kiedy jesteś przewodniczącym Koła Naukowego Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej  [KN WPPPiWI]?

Przewodniczącym jestem od października 2013r. ale w ubiegłym roku akademickim byłem zastępcą.

Czyli można powiedzieć, że od samego początku studiów interesowałeś się tematyką prawa prywatnego i własności intelektualnej?

Nie od początku studiów, ale od drugiego roku. Wtedy moje zainteresowania skierowały się ku własności intelektualnej i w tym kierunku nadal podążam.

Rozumiem, że wchodząc w struktury Koła od razu zostałeś wiceprzewodniczącym?

Tak, to był taki okres przejściowy. Przyłączyło się wtedy kilka nowych osób niezwiązanych wcześniej z Kołem i zaczęliśmy działać.

A wybory na przewodniczącego? Jaką miałeś tam konkurencję?

Nie miałem kontrkandydata. Poprzedni przewodniczący kończy w tym roku studia i chciał mocniej skupić się na pracy.

Czym tak pokrótce zajmuje się koło?

Cieszę się, że zadałeś to pytanie, ponieważ w tym roku nie da się odpowiedzieć na nie "pokrótce"! Postaram się jednak jak najkrócej. W ramach pracy w Kole przygotowujemy pewne działania i poszerzamy swoją wiedzę z zakresu prawa prywatnego i własności intelektualnej. Zacznijmy od działań. W tym roku organizujemy cykliczne spotkania, na których studenci rozwiązują kazusy - są to zajęcia prowadzone przez studentów i wykładowców. Kolejnym nowym pomysłem są projekcje filmowe, a po nich dyskusja lub spotkanie ze specjalistą - po ostatnim pokazie przez ponad 2h odpowiadał na nasze pytania Dyrektor regionalny ZAiKS. Planujemy także konferencję naukową poświęconą dozwolonemu użytkowi, ale to dopiero w maju. Jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, w lutym zainteresowani studenci (zapraszamy wszystkich zainteresowanych!) rozpoczną przygotowania do konkursu z prawa własności intelektualnej, jest to największy konkurs studencki z tej dziedziny dlatego potrzebujemy sporo czasu - ponad rok. Poza tym, studenci oczywiście przygotowują artykuły i wystąpienia na konferencje studenckie.

Jak dokładnie wygląda spotkanie na którym rozwiązywane są kazusy?

Studenci III i IV roku przygotowują kazusy dla studentów II roku z określonego wcześniej zakresu materiału. Na spotkaniu wyświetlony zostaje kazus, a studenci próbują go rozwiązać. Studenci prowadzący zajęcia pomagają, naprowadzają, ale co najważniejsze wskazują jak prawidłowo rozwiązać konkretne zadanie i w jakich źródłach szukać dodatkowych wiadomości na ten temat - poszerzają zakres wiedzy, a taki jest cel pracy w KN. Wszystkie te kazusy są oczywiście sprawdzane przez naszych Opiekunów.

To ciekawy i dość innowacyjny pomysł z tego co się orientuję, a jeżeli chodzi o projekcje filmowe, z jakim typem filmów możemy się tam spotkać?

Są to filmy dokumentalne, poświęcone klimatowi w sztuce, ogólnemu pojęciu twórczości i prawu. Ten "pierwiastek prawa" jest różny, ale to że w filmie nie pada słowo "prawo" nie oznacza, że nie pojawiają się w nim problemy związane z prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Na pojawiające się w trakcie pytania odpowiadają albo zaproszeni goście, albo nasi Opiekunowie.

Wasi Opiekunowie: dr Drzewiecki i dr Kozińska, są obecni na każdym spotkaniu?

To zależy, oboje mają swoje obowiązki, które często pokrywają się z naszymi spotkaniami, ale zwykle są na nich obecni. Często korzystamy też z pomocy Opiekunów w innych terminach, kiedy potrzebujemy pomocy lub chcemy skonsultować dalsze działania.

Czy macie w planach zaangażować w koła jakichś innych pracowników WPiA?

Nie zastanawialiśmy się nad tym, ale nie wydaje mi się, aby była taka potrzeba.

Jakie projekty udało zrealizować się od momentu Twojego wstąpienia w struktury Koła?

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy seminarium studenckie na temat "Współczesne problemy prawa własności intelektualnej", organizowaliśmy spotkania merytoryczne - jedna osoba przygotowuje referat, pozostałe również zapoznają się z tematem i po referacie zadają pytania prelegentowi, który po takim przygotowaniu zazwyczaj potrafił odpowiedzieć na większość pytań' wątpliwości rozwiewał Opiekun obecny na spotkaniu. W ubiegłym roku przygotowaliśmy też "Podręcznik kupującego" na Festiwal Nauki, w tym roku również się do niego przygotowujemy.

Poza konkursem z prawa własności intelektualnej, czy macie w zanadrzu jakieś pomysły?

Tak jak mówiłem, konferencja na naszym Wydziale, udział w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki. To wbrew pozorom spore wyzwania, ponieważ wymagają solidnego przygotowania, zarówno organizacyjnego, jak i tego najważniejszego - merytorycznego.

Jakbyś zachęcił studentów pierwszego roku do dołączenia do Koła?

To jest najlepszy sposób żeby dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś ponad to czego dowiadujemy się na zajęciach. Nawet jeśli nie zainteresuje nas każdy element pracy koła, to na pewno znajdzie się jeden czy dwa, z którego poznawania będziemy czerpać przyjemność.

Najważniejsza jednak moim zdaniem jest możliwość poznawania rzeczy trudnych, tych o których nie mówi się na zajęciach. To chyba daje największą przyjemność. Pamiętajmy też, że takie doświadczenie wyróżnia na rynku pracy.

Rozumiem, że jesteście otwarci na członków koła pochodzących także z innych lat, ale czy jest to koła tylko dla prawników bądź administratywistów?

Nasz Statut stanowi, że członkiem Koła może być tylko student WPiA UO, jednak pomimo tego nie spotkałem się nigdy z zainteresowaniem studentów innych wydziałów.

Nikomu nie ubliżając, nie każdy wie pewnie czym dokładnie jest prawo prywatne, które przecież jest potężną działką prawa, chociaż z drugiej strony studenci innych lat niekoniecznie muszą interesować się kołem. Macie monopol na bardzo szeroko pojętą i ogólnie rzecz ujmując - cywilistykę. Czy to Was jakoś pchnie do przodu, czy raczej wiecie, że i tak Wam nikt nie zagrozi, więc nie musicie działać jakoś szczególnie?

Nigdy nie myśleliśmy o tym w tych kategoriach. Mamy świadomość pewnego "monopolu" ale staramy się go wykorzystać. Dzięki temu możemy prowadzić wiele działań i podejmować wiele inicjatyw. Uważam też, że "walka" pomiędzy kołami jest niedorzeczna, powinno to dawać nam możliwość współpracy i rozwijania zainteresowań w bardzo wąskich dziedzinach.

A zatem czy współpracujecie z jakimś kołem lub macie to w planach na przyszłość? Jakaś wspólna konferencja czy jakiś większy projekt?

Są pomysły, ale nie chciałbym nazywać tego planami.

Czy możesz nam coś zdradzić?

Wolałbym nie, będzie to w pewnym stopniu deklaracja co do konkretnej inicjatywy, a wolałbym się z tym wstrzymać do momentu podjęcia decyzji z wszystkimi członkami Koła.

Oczywiście, zostawmy na razie koła. Jesteś również przewodniczącym większej organizacji, a mianowicie Forum Ruchu Naukowego. Czy angaż jako przewodniczący w Kole i Forum absorbują dużo Twojego czasu?

Absorbują ogrom mojego czasu! Poza wszelkimi oficjalnymi kwestiami jakimi są spotkania z Władzami Uniwersytetu, studentami i uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Forum i Koło jest też wiele mniejszych czynności, które są równie czasochłonne. Na szczęście nie działam sam, nie tworzę Koła i Forum w pojedynkę, jest wiele osób, które z wielką ochotą podejmują się różnych zadań. Dzięki temu możemy działać sprawnie i mam nadzieję, że efektywnie.

Jesteś na III roku i zaangażowany jesteś w 2 poważne projekty, nie odejmując studiów prawniczych, które również wymagają same z sobie. Co jest kluczem do tego, aby to wszystko pogodzić?

Chyba najważniejsze są chęci. Jeżeli widzimy cel w tym co robimy, przynosi nam to satysfakcję i motywuje do dalszej pracy.

Mając już jakieś doświadczenie w kwestii działalności na rzecz Uniwersytetu, jakbyś zachęcił pierwszaków do podjęcia się czegoś prócz studiów?

To jest świetny sposób, aby nauczyć się pracy w grupie/zespole, czegoś z czym będziemy spotykać się w życiu zawodowym. Możemy dzięki temu zdobyć mnóstwo "umiejętności miękkich" np. jak wspomniana umiejętność współpracy, wystąpień publicznych czy pracy pod presją czasu. Niemniej istotna jest możliwość poszerzenia zainteresowań, poznania nowych ludzi i spożytkowania wolnego czasu w raczej konstruktywny sposób.

Prawnik bez aktywności poza książkami i chodzeniem na wykłady jest uboższy?

Ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie, ponieważ jestem tylko studentem i do prawnika w pełni tego słowa znaczeniu jeszcze mi daleko. Jednak spotykając się z opiniami wielu osób, głównie wykładowców, prawnik potrzebuje szerokiej wiedzy ogólnej i pewnego "obycia". Koncentrując się na podręcznikach i wykładach będzie nam trudno to osiągnąć.

Wracając do Forum, w niedalekiej przyszłości organizowana będzie Gala Młodego Naukowca. Możesz nam coś więcej o tym przedsięwzięciu opowiedzieć?

Gala będzie organizowana po raz drugi. Jest to wydarzenie, które promuje działalność kół naukowych. Zapraszamy władze UO, przedstawicieli władz miasta i przedsiębiorców, aby mogli poznać osiągnięcia studentów, pokazać im, że praca kół nie jest sztuką dla sztuki, ale może mieć konkretne zastosowania w praktyce. Mamy nadzieję, że studenci naszego Uniwersytetu dzięki temu zostaną docenieni przez pracodawców. Podczas Gali studenci zostają także nagrodzeni za działalność, wybieramy najlepsze koło z każdego wydziału i w tym roku wybieramy także dwa najlepsze, najaktywniejsze koła na Uniwersytecie które otrzymają nagrodę pieniężną - 1000zł.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Ja również dziękuję.

 

 

Wyświetlenia: 1521
Proponowane artykuły