Wolne-dziennikarstwo.pl - 'Konferencja Prawników'
wolne dziennikarstwo


Dnia 25 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyła się zorganizowana przez Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego studencka konferencja naukowa pt.:  „Prawa stron stosunków zobowiązaniowych”. 

Spotkanie naukowe, zostało objęte patronatem dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego  prof. dr habilitowanego  Piotra Steca, który osobiście wygłosił inaugurujący konferencję wykład nt. „Ograniczeń swobody umów wynikających z natury zobowiązania”.

Foto: Magdalena Mrożek 


Studenci II roku Prawa WPiA UO w ramach zajęć z prawa zobowiązań omawiali kwestie związane m.in. z:

- leasing’iem;

- najmem;

- dzierżawą;

- prawem pierwokupu;

- umową o dzieło;

- umową zlecenie;

- roszczeniem sprawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej;

- klauzulą abulzywną.

I wiele, wiele innych.

Foto: Magdalena Mrożek 

„Konferencja jest efektem projektu, który realizowaliśmy w tym semestrze. Jego celem było zmotywowanie studentów do samodzielnych poszukiwań, w których mogliby wykroczyć poza zagadnienia poruszane na zajęciach z prawa zobowiązań” - mówi prowadzący konferencję mgr Marcin Mendyk z ZakłAdu Prawa i Postępowania Cywilego WPiA UO.


Foto: Magdalena Mrożek   

Posiedzenie wzbudziło zainteresowanie wśród studentów prawa, którzy licznie przybyli, żeby posłuchać wystąpień swoich kolegów i koleżanek. Każdy z uczestników konferencji mógł zadać pytania do osób referujących i uzyskać odpowiedź.

Nie wykluczone, że najlepsze opracowania doczekają się swojej publikacji.

Z Uniwersytetu Opolskiego – „mówię jak jest” - Patryk Chodyniecki!

                                                                                                         

                                                                                                                       

 

Wyświetlenia: 2068
Proponowane artykuły